Durga Saptashloki | श्री दुर्गा सप्तश्लोकी

Durga Saptashloki in Hindi

श्रीदुर्गासप्तश्लोकी

ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमहामन्त्रस्य
नारायण ऋषिः । अनुष्टुपादीनि छन्दांसि ।
श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः ।
श्री जगदम्बाप्रीत्यर्थ पाठे विनियोगः ॥

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवि भगवती हि सा ।
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥१॥

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि ।
दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदार्द चित्ता ॥२॥

सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥३॥

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥४॥

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते ॥५॥

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् ।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥६॥

सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि ।
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम् ॥७॥

Shivji-App-Ad

[themify_button style=”Large Red Rounded” link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voidcan.shivjiapp” ]Click here to Free Download Shivji Android App[/themify_button]
Durga Saptashloki in English

Sri Durga Saptashloki

Om asya shrii-durgaa-sapta-shlokii-stotra-mahaa-mantrasya
Naaraayanna rssih | anussttupa-aadiini chanda-amsi |
Shrii-mahaakaalii-mahaalakssmii-mahaasarasvatyo devataah |
Shrii jagad-ambaa-priityi-artha paatthe viniyogah ||

Jnyaaninaam-api ceta-amsi devi bhagavatii hi saa |
Balaad-aakrssya mohaaya mahaa-maayaa praya-[i]cchati ||1||

Durge smrtaa harasi bhiitim-ashessa-jantoh
Svasthaih smrtaa matim-atiiva shubhaam dadaasi |
Daaridraya-duhkha-bhaya-haarinni kaa tvad-anyaa
Sarvoa-upakaara-karannaaya sada-aarda cittaa ||2||

Sarva-manggala-maangalye shive sarvaartha-saadhike |
Sharannye tryi-ambake gauri naaraayanni namostu te ||3||

Sharannaagata-diina-arta-paritraanna-paraayanne |
Sarvasy-aarti-hare devi naaraayanni namostu te ||4||

Sarva-svaruupe sarveshe sarva-shakti-samanvite |
Bhayebhyas-traahi no devi durge devii namostu te ||5||

Rogaan-ashessaan-apahamsi tussttaa russttaa tu kaamaan sakalaan-abhiissttaan |
Tvaam-aashritaanaam na vipan-naraannaam tvaam-aashritaa hyi-aashraya-taam prayaanti ||6||

Sarva-abaadhaa-prashamanam trai-lokyasya-akhilea-ishvari |
Evam-eva tvayaa kaaryam-asmad-vairi vinaashanam ||7||

Durga Saptashloki Meaning:-

Durga Saptashloki is the part of Hindu religious text Devi Mahatmya. Durga Saptashloki is the strot of Maa durga which describes that Shri Mahakali, Shree Mahalakshmi, Shri Mahasaraswati is pleasing Maa Jagdamba.  Durga Saptasholi deals with seven devis. This text describes the victory of Maa Durga in seven different incarnations 7 their Victory over the demons.

Durga Saptashloki Benefits:-

To gain the powers of Maa Durga, devotees recite Durga Saptashloki regularly with much devotion. Devi Maa will help you to win the Battle and gives victory in all your Work. Durga Saptashloki contains various shloks which should be recited daily at the time of Worship. You can read Durga saptashloki also at your home.

Durga Saptashloki Image/ Wallpaper:-

*You can use Google Translator to get Durga Saptashloki Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi version.

**Click below to Free Download Durga Saptashloki PDF format or Print it.

 

You may also like following posts:
[themify_col grid=”2-1 first”]

Ambe Aarti
Argala Stotra
Chamunda Mantra
Devi mantra
Durga Aarti
Durga Chalisa

[/themify_col][themify_col grid=”2-1″]

Durga Kavach
Durga Saptashloki
Durga Stotra
Durga Stuti
Jagdamba Aarti
Vaishno Mata Aarti

[/themify_col]

Print Friendly