Ganga Chalisa

Ganga Chalisa in Hindi

॥ दोहा ॥

जय जय जय जग पावनी, जयति देवसरि गंग ।

जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग ॥

 ॥ चौपाई ॥

जय जय जननी हराना अघखानी । आनंद करनी गंगा महारानी ॥

जय भगीरथी सुरसरि माता । कलिमल मूल डालिनी विख्याता ॥

जय जय जहानु सुता अघ हनानी । भीष्म की माता जगा जननी ॥

धवल कमल दल मम तनु सजे । लखी शत शरद चंद्र छवि लजाई ॥

वहां मकर विमल शुची सोहें । अमिया कलश कर लखी मन मोहें ॥

जदिता रत्ना कंचन आभूषण । हिय मणि हर, हरानितम दूषण ॥

जग पावनी त्रय ताप नासवनी । तरल तरंग तुंग मन भावनी ॥

जो गणपति अति पूज्य प्रधान । इहूं ते प्रथम गंगा अस्नाना ॥

ब्रह्मा कमंडल वासिनी देवी । श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवि ॥

साथी सहस्त्र सागर सुत तरयो । गंगा सागर तीरथ धरयो ॥

अगम तरंग उठ्यो मन भवन । लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन ॥

तीरथ राज प्रयाग अक्षैवेता । धरयो मातु पुनि काशी करवत ॥

धनी धनी सुरसरि स्वर्ग की सीधी । तरनी अमिता पितु पड़ पिरही ॥

भागीरथी ताप कियो उपारा । दियो ब्रह्म तव सुरसरि धारा ॥

जब जग जननी चल्यो हहराई । शम्भु जाता महं रह्यो समाई ॥

वर्षा पर्यंत गंगा महारानी । रहीं शम्भू के जाता भुलानी ॥

पुनि भागीरथी शम्भुहीं ध्यायो । तब इक बूंद जटा से पायो ॥

ताते मातु भें त्रय धारा । मृत्यु लोक, नाभा, अरु पातारा ॥

गईं पाताल प्रभावती नामा । मन्दाकिनी गई गगन ललामा ॥

मृत्यु लोक जाह्नवी सुहावनी । कलिमल हरनी अगम जग पावनि ॥

धनि मइया तब महिमा भारी । धर्मं धुरी कलि कलुष कुठारी ॥

मातु प्रभवति धनि मंदाकिनी । धनि सुर सरित सकल भयनासिनी ॥

पन करत निर्मल गंगा जल । पावत मन इच्छित अनंत फल ॥

पुरव जन्म पुण्य जब जागत । तबहीं ध्यान गंगा महं लागत ॥

जई पगु सुरसरी हेतु उठावही । तई जगि अश्वमेघ फल पावहि ॥

महा पतित जिन कहू न तारे । तिन तारे इक नाम तिहारे ॥

शत योजन हूं से जो ध्यावहिं । निशचाई विष्णु लोक पद पावहीं ॥

नाम भजत अगणित अघ नाशै । विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे ॥

जिमी धन मूल धर्मं अरु दाना । धर्मं मूल गंगाजल पाना ॥

तब गुन गुणन करत दुख भाजत । गृह गृह सम्पति सुमति विराजत ॥

गंगहि नेम सहित नित ध्यावत । दुर्जनहूं सज्जन पद पावत ॥

उद्दिहिन विद्या बल पावै । रोगी रोग मुक्त हवे जावै ॥

गंगा गंगा जो नर कहहीं । भूखा नंगा कभुहुह न रहहि ॥

निकसत ही मुख गंगा माई । श्रवण दाबी यम चलहिं पराई ॥

महं अघिन अधमन कहं तारे । भए नरका के बंद किवारें ॥

जो नर जपी गंग शत नामा सकल सिद्धि पूरण ह्वै कामा ॥

सब सुख भोग परम पद पावहीं । आवागमन रहित ह्वै जावहीं ॥

धनि मइया सुरसरि सुख दैनि । धनि धनि तीरथ राज त्रिवेणी ॥

ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा । सुन्दरदास गंगा कर दासा ॥

जो यह पढ़े गंगा चालीसा । मिली भक्ति अविरल वागीसा ॥

॥ दोहा ॥

नित नए सुख सम्पति लहैं । धरें गंगा का ध्यान ॥

अंत समाई सुर पुर बसल । सदर बैठी विमान ॥

संवत भुत नभ्दिशी । राम जन्म दिन चैत्र ॥

पूरण चालीसा किया । हरी भक्तन हित नेत्र ॥

Ganga Chalisa in English

||Doha||

Jai jai jai jag pavani, jayati devasari ganga|

Jai Shiv jata nivasini, anupam tung taranga||

||Choupayi||

Jai jai janani haran agh khani|| Anand karani ganga maharani||

Jai Bhagirath surasuri mata| Kalimul mool dalani vikhyata||

Jai Jai Jai hanu suta agh hanani| Bhishma ki mata jag janani||

Dhaval kamal dal mam tanu saje| Lakhi shat sharad chandr chhavi lajai||

Vahan makar vimal shuchi sohain| Amiya kalash kar lakhi man mohain||

Jadit ratn kanchan abhushan| Hiya mani har, haranitam dushan||

Jag pavani traya tap nasavani| Taral tarang tung man bhavani||

Jo Ganapati ati pujya pradhana| Tihun te pratham Ganga asnana||

Brahma kamandal vasini devi| Shri prabhu pad pankaj sukh sevi||

Sathi sahastr Sagar sut taryo| Ganga sagar tirth dharyo||

Agam tarang uthyo man bhavan| Lakhi tirth Haridvar suhavan||

Tirth raj prayag Akshaivet| Dharyo matu puni kashi karvat||

Dhani dhani surasari svarga ki sidhi| Tarani amit pitri pad pirhi||

Bhagirathi tap kiyo upara| Diyo Brahma tava surasari dhara||

Jab jag jagani chalyo haharai| Shambhu jata mahon rahyo samai||

Barsh paryant Ganga Maharani| Rahin shambhu ke jata bhulani||

Muni Bhagirathi shambhuhin dhyayo| Tab ik boond jata se payo||

Tate matu bhain traya dhara| Mrityu lok, nabha, aru patara||

Gain patal Prabhavati nama| Mandakini gai gagan lelama||

Mrityu lok jahnavi suhavani| Kalimal harani agam jag pavani||

Dhani maiya tab mahima bhari| Dharm dhuri kali kalush kuthari||

Matu Prabhavati Dhani Mandakini| Dhani sur sarit sakal bhainasini||

Pan karat nirmal Ganga jal| Pavat man ichchhit anant phal||

Purva janm punya jaba jagat| Tabahin dhyan Ganga mahan lagat||

Jai pagu sursari hetu uthavahi| Tai jag ashv megh phal pavahi||

Maha patit jin kahu na tare| Tin tare ik nam tihare||

Shat yojana hun se jo dhyavahin| Nishchai Vishnu lok pad pavahin||

Nam bhajat aganit agh nashai| Vimal gyan bal budhi prakashai||

Jimi dhan mool dharm aru dana| Dharm mool Ganga jal pana||

Tab gun gunan karat dukh bhajat| Griha griha smapati sumati virajat||

Gangahi nem sahit nit dhyavat| Duraj nahun sajjan pad pavat||

Buddihin vidhya bal pavai| Rogi rog mukta hai javai||

Ganga Ganga jo nara kahahin| Bhukha nanga kabhuhuh na rahahi||

Niksat hi mukh Ganga mahi| Shravan dabi Yama chalahin parai||

Mahan aghin adhman kahan tare| Bhae narka ke bande kivaren||

Jo nar japai Ganga shat nama| Sakal siddhi puran hvai kama||

Sab sukh bhog param pad pavahir| Avagaman rahit hvai javahin||

Dhani maiya surasari sukhdaini| Dhani dhani tirath raj triveni||

Kakara gram rishi Durvasa| Sundardas Gang kar dasa||

Jo yah padhe Ganga chalisa| Mila bhakti aviral vagisa||

||Doha||

Nit nav sukh sampati lahain| dharen ganga ka dhyan||

Ant samai sur pur basa| Sadar baithi viman||

Sambat bhuj nabh dishi| Ram janam din chaitra||

puran chalisa kiya| Hari bhaktan hit naiter||

According to Hindu Mythology chanting of Ganga Chalisa regularly is the most powerful way to please Goddess Ganga and get her blessing.

How to chant Ganga Chalisa

To get the best result you should do recitation of Ganga Chalisa early morning after taking bath and in front Goddess Ganga Idol or picture. You should first understand the Ganga Chalisa meaning in hindi to maximize its effect.

Benefits of Ganga Chalisa

Regular recitation of Ganga Chalisa gives peace of mind and keeps away all the evil from your life and makes you healthy, wealthy and prosperous.

Ganga Chalisa Image:

Ganga  Chalisa in Tamil/Telgu/Gujrati/Marathi/English

Use Google Translator to get Ganga Chalisa in language of your choice.

Download Ganga Chalisa

By clicking below you can Free Download  Ganga Chalisa in PDF format or also can Print it.

Translate »